OBSAH:


Úvodní stránka


Pozvánky na akce


Technika, provoz:

Technický popis

Technická data, výkres

Krátce z provozu

Životopisy dochovaných

Dislokace dochovaných


Fotogalerie:

820.001 - 820.120

820.528 (ex 820.028)

Zvláštní jízdy, akce


Ostatní:

prameny

diskuze

kontakt

odkazy

Technický popis řady 820 (M 240.0)


Rám, pojezd

podvozek vozu 820.021

Rám spodku skříně je svařen z lisované ocele. Podélníky tvaru Z tvoří plech o tloušťce 5 mm, v místě nástupních prostorů jsou přerušeny. Proto jsou pro lepší přenos podélných sil od nárazníků do částí rámu pod představky vevařeny do hlavních podélníků šikmé vzpěry. Hlavní příčníky jsou profilu U. Čelníky jsou zaoblené a mají též profil U. Na čelnících se nachází tahadlové a narážecí ústrojí lehké konstrukce (180 kN) s neprůběžným táhlem.

K hlavnímu příčníku rámu jsou přivařeny otočné čepy a kluznice podvozků. Podvozky jsou dvounápravové s dvojkolími o průměru 880 mm, přičemž zadní podvozek je hnací. Oba jsou svařované z plechových dílů, které tak vytvoří dva půlrámy tvaru T. Ty jsou nadále spojeny kloubovými vazbami navzájem. Toto provedení brání kroucení rámu při přejíždění nerovností na trati. Bezrozsochové vedení dvojkolí je provedeno pomocí šikmých pryžových desek mezi ložiskovými skříněmi a nosy na spodní straně podélníku. Tyto desky zajišťují i primární vypružení. Sekundární vypružení tvoří čtyři skupiny šikmých vinutých vzpruh. Přenášení tažných a brzdných sil z podvozku na skříň vozu zajišťují ojnice. Kmitavé pohyby podvozků tlumí hydraulické pákové tlumiče. Písečníky jsou poháněné pneumaticky.

Skříň, interier

Polosamonosná skříň vozu je přivařená na rám spodku. Kostry bočnic, čel a střechy jsou z lisované oceli. Na vnější obložení kostry je použit plech o tloušťkách 1,5 mm (bočnice a čela) a 1,3 mm (střecha). Skříň je tepelně a hlukově izolována dvojnásobným tlumícím nátěrem a vtlačenými izolačními deskami v polích bočnic, čel a střechy. Podlaha je dvojitá, čímž byla vytvořena vzduchová izolační mezera. Vnitřek skříně je obložen dřevovláknitými deskami, přičemž na horní polovinu vozu jsou použity desky z resopalu a na dolní z PVC. Strop je obložen sololitovými deskami s přelištovanými spárami. Čela vozu jsou průchozí s dveřmi a shrnovacím zábradlím.

Prostorově je vůz rozdělen příčkami na dva oddíly pro cestující, zavazadlový oddíl, WC, dva nástupní prostory a dvě stanoviště strojvedoucího. Stanoviště strojvedoucího je pravostranné s vstupními dveřmi pouze na levé straně. Boční okna jsou ručně stahovaná regulovaná řemenem. Obě stanoviště mají kompletní pult strojvedoucího a stolek vlakvedoucího.

stanoviště strojvedoucího na 820.021

Do zavazadlového oddílu je vstup možný skrz dvoukřídlé dveře otevírané ven. Vedle prostoru pro zavazadla se zde nachází prostor na náhradní díly, nářadí, skříň pro elektrické zařízení. Pod oknem zavazadlového oddílu se nalézají dva teplovzdušné agregáty TA 10 včetně jeho nádrže na naftu a filtry. Jeden topný agregát vytápí oba oddíly pro cestující a přilehlé stanoviště strojvedoucího. Druhý vytápí opačnou stranu obou oddílů a druhé stanoviště strojvedoucího. U zavazadlového oddílu je umístěno i WC. Vytápění toalety zajišťují výfukové plyny od motoru.

Cestující vstupují do vozu dvojicí dveří v každé bočnici. Tyto dveře se otvírají dovnitř, přičemž se zasouvá i rošt kryjící nástupní schůdky. Příčky mezi jednotlivými oddíly jsou z dřevěných laťovek potažených resopalem. Příčky mezi oddíly pro cestující jsou navíc prosklené. Mezi nástupními prostory je umístěn velký oddíl pro cestující o celkovém počtu 38 míst k sezení. Malý oddíl pro cestující na opačném konci než je zavazadlový oddíl má celkem 18 míst k sezení. Lehce čalouněná a zelenou koženkou potažená sedadla s rámem z ocelových trubek jsou pro dvě nebo tři osoby. Sedadlo nacházející se nad spalovacím motorem je, pro lepší přístup k motoru, odnímatelné. Okna v oddílech pro cestující jsou jednoduchá polospouštěcí. Větrání vozu zajišťují náporové stropní odsavače. Na spodku čel vozu jsou v krytech umístěny zásuvky mnohočlenného řízení.

Pohon

Srdcem "singrovek" je naftový vzduchem chlazený vysokootáčkový motor TATRA T 930-4 K s dvanácti válci a přeplňováním. Válce o vrtání 120 mm a zdvihu 130 mm jsou uspořádány do V pod úhlem 75°. Mazání motoru je tlakové, oběžné. Výkonnostní regulátor dálkově ovládá elektromotor se stavěčem s doběhovým spínačem a kuličkovou spojkou. K litonové klikové skříni je na straně setrvačníku přišroubovaná dělená rozvodová skříň. Na jejím předním víku jsou uchyceny chladící dmychadlo, čistič oleje, chladič oleje, čistič paliva a přívodní potrubí. Kroutící moment je přenášen přes tříměničovou hydrodynamickou převodovkou ČKD H 250 M s vestavěnou reverzací na hnací podvozek tandemově. Tedy nejdřív je z převodovky přenesen kloubovým hřídelem na vnitřní dvojkolí hnacího podvozku a z něho je pak přenesen dalším kloubovým hřídelem i na druhé dvojkolí.

Brzdový systém

velký oddíl pro cestující (820.021)

Brzdovou výzbroj tvoří samočinná tlaková brzda DAKO, tlaková přímočinná brzda, elektromagnetická kolejnicová brzda a ruční brzda. Samočinná brzda byla původně ovládaná brzdiči Božič N-O, ale později došlo k výměně za nový brzdič DAKO BS 2. Brzdič tlakové přímočinné brzdy byl původně ovládán pedálovým brzdičem. Toto provedení bylo později také nahrazeno, tentokrát brzdičem DAKO-BP. Ruční brzda je ovládána kolem na každém stanovišti strojvedoucího a působí na přilehlý podvozek.

Vozy M 240.001 - M 240.090 byly z výroby vybaveny navíc elektromagnetickými kolejnicovými brzdami. Během provozu byly ale pro nadbytečnost demontovány. Udržely se pouze na vozech nasazovaných na ozubnicových tratích Tanvald - Kořenov a Tisovec - Pohronská Polhora. Stlačený vzduch dodává kompresor W115/80, který je uložen v rámu vozu.

Elektrická výzbroj

Vnitřní napětí vozu je 48 V. Zdrojem elektrické energie je derivační dynamo ODK o výkonu 3 kW poháněné klínovými řemeny z výstupu hydrodynamické převodovky. Akumulátorová baterie o kapacitě 320 Ah se nachází pod vozem ve dvou plechových skříních. Interier vozu, krom stanovišť strojvedoucího, je osvětlen zářivkami. Osvětlení stanovišť strojvedoucího, nouzové osvětlení a návěstní svítilny jsou žárovkové.